top of page

STS kompetansenettverk er medlem av The Global Network for SMART Organization Design.

Andre nasjonale nettverker:

Vårt mål er å revitalisere organisasjonsforskningen i Norge og bidra til at offentlige og private virksomheter oppnår forbedringer ved å omsette teorier og prinsipper fra organisasjonsforskningen til praktiske tiltak

bottom of page