top of page

Formål

«Å fremme kompetanse om organisasjonsfag og sosioteknisk systemteori i norsk arbeidsliv», det vil si…:

  • Samarbeid om forskning, publisering og undervisning

  • Faglige diskusjoner med praktisk relevans blant aktører i norsk arbeidsliv

  • Formidling om organisasjonsfag og sosioteknisk systemteori i norsk arbeidsliv

  • Fasilitere igangsetting av anvendte forskningsprosjekter

Vårt mål er å revitalisere organisasjonsforskningen i Norge og bidra til at offentlige og private virksomheter oppnår forbedringer ved å omsette teorier og prinsipper fra organisasjonsforskningen til praktiske tiltak

bottom of page