top of page
Search

Sosiotekniske problemstillinger i landbruket

Updated: Apr 20, 2023

Et seminar i regi av STS Kompetansenettverk og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.


Landbruket har de siste årene vært gjennom en revolusjon med tanke på teknologisk utvikling. Manuelle arbeidsoppgaver er til en viss grad automatisert, slik som bruken av melkeroboter og automatisert innhøsting av frukt og grønnsaker.


Utviklingen av ny teknologi gjør at man kan automatisere bort de farligste arbeidsprosessene, samt at det øker effektiviteten på driften. I tillegg vil digitale løsninger i større grad gi gårdbrukerne bedre mulighet til å følge og opp og korrigere uheldig og miljøfiendtlig sløsing slik som plantevernmidler og vannforbruk. Innføring av ulike teknologiske løsninger i landbruket har også vist seg å ha noen negative konsekvenser.


I dette seminaret har vi invitert Erik Nicholson (USA) og Jostein Vik (Norge) til å diskutere sosiotekniske problemstillinger i landbruket.


Seminaret arrangeres torsdag 11. mai kl. 14-16 i auditorium 3 (H3) i Hovedbygget ved NTNU i Trondheim. H3 ligger i 3.etasje, og det er godt skiltet inni bygningen.


De som ikke har mulighet til å delta fysisk har mulighet til å følge seminaret via Zoom: 

Om Erik Nicholson

Erik Nicholson kommer fra fagforeningssiden innenfor amerikansk landbruk. Han har jobbet 18 år i United Farm Workers, og tidligere 12 år med PCUN, en gårdsarbeiderforening i Oregon. Erik har vært med på å etablere en rekke organisasjoner som har til felles at de ønsker å forbedre arbeidsforholdene til gårdsarbeidere samtidig som de er opptatt av å utvikle en bærekraftig næring. Han er for tiden grunnlegger av Pandion Strategy, et konsulentselskap som fokuserer på å skape arbeidersentrerte løsninger for landbruket. Han har jobbet mye med menneskehandel, forsyningskjeder, politikk og rettferdighet for gårdsarbeidere, både i USA og globalt. Erik er for tiden involvert i en rekke forskjellige prosjekter som involverer gårdbrukere, gårdsarbeidere og ulike deler av forsyningskjeden. Her er han spesielt opptatt av virkningen av digital teknologi på bygdesamfunn og arbeidsplasser, og hvordan man kan lage strategier for å fokusere på innovasjon i og rundt gårdsarbeidersamfunn.

Han er en mye brukt foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser og har dukket opp i en rekke internasjonale, nasjonale og regionale nyhetskanaler og publikasjoner, inkludert Bloomberg News, Fox News, National Geographic, New York Times Sunday Magazine, Excelsior, Capital Press og Seattle Times.

Erik har en B.A. fra Duke University.


Om Jostein Vik


Jostein Vik (Dr.polit) er professor i statsvitenskap ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Viks forskningsinteresser befinner seg i skjæringspunktet mellom offentlig politikk og politisk økonomi og teknologisk utvikling. Vik har publisert omfattede innenfor tema som landbruk og landbrukspolitikk, fiskeri og kystsamfunn, mat og matsikkerhet, lokal utvikling og entreprenørskap mm.

 

Leseforslag for den som ønsker dette

  • Vik, Jostein (2020). The agricultural policy trilemma: On the wicked nature of agricultural policy making, Land Use Policy, Vol. 99, 2020 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105059

  • Vik, Jostein, Anders Mehlum Melås, Egil Petter Stræte og Roger André Søraa (2021). Balanced readiness level assessment (BRLa): A tool for exploring new and emerging technologies. Technological Forecasting & Social Change, Volume 169, August 2021, 120854 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120854

  • Vik, Jostein, Egil Petter Stræte, Bjørn Gunnar Hansen and Torfinn Nærland (2019). The political robot – The structural consequences of automated milking systems (AMS) in Norway. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.100305

  • Fuglestad, Eirik Magnus, Jostein Vik, Terje Finstad & Roger André Søraa (2021). Compressed growht – the transforming power of the round bale technology. Journal of Rural Studies, Vol.84, p174-179 https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.04.005

  • Stræte, Egil Petter, Vik, Jostein, Fuglestad Eirik Magnus, Gjefsen, Mads Dahl, Melås, Anders Mahlum & Søraa, Roger Andre (2022). Critical support for different stages of innovation in agriculture: What, when, how? Agricultural Systems https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103526

  • Erik Nicholson (2023) The Threat and Opportunity of Digital Technology in Agriculture, Journal of Agromedicine, 28:1, 42-44 https://doi.org/10.1080/1059924X.2022.2141409


 

Seminaret vil stort sett foregå på engelsk, og er et samarbeid mellom STS Kompetansenettverk og NTNU, IØTs strategiske satsning, Technology-based organization design

101 views0 comments

Comentarios


bottom of page