top of page
Search

Webinar: STS Roundtable og Human Centered AI (HCAI)

Updated: Jun 13

Et webinar i regi av STS Kompetansenettverk.I dette webinaret får vi besøk av Bert Painter, lederen for STS Roundtable i Nord-Amerika og STS Global network.


Det norske STS nettverket er en del av det globale nettverket og søsternettverk til nettverket i Nord-Amerika. Medlemmene i det amerikanske nettverket har på samme måte som oss sett behovet for å kople de arbeidsorganisatoriske STS-miljøene med agile miljø og sette søkelys på samspillet mellom teknologi og menneske.


Bert vil fortelle om virksomheten i den amerikanske nettverket, deres søken etter agile samarbeidspartnere og hvorfor STS Roundtable har valgt å samarbeid med miljøer som har utviklet et rammeverk for HCAI. Han vil også se framover på hvordan STS Roundtable planlegger å utvikle og bruke kunnskapen om HCAI i sitt videre arbeid.


STS Roundtable har nylig kjørt en webinarrekke om HCAI. Vedlagt finner dere artikkelen 'Six Human-Centered Artificial Intelligence Grand Challenges' (Garibay et al 2023) og en presentasjon som to av forfatterne av artikkelen har presentert i et av webinarene.


STS nettverket i Norge håper gjennom å invitere Bert på et tettere samarbeid mellom det amerikanske og norske nettverket om utvikling av kunnskap og erfaring fra HCAI.


Seminaret arrangeres digitalt via Zoom onsdag 12. juni kl. 18-20.Artikkel: Six Human-Centered Artificial Intelligence Grand Challenges (International Journal of Human–Computer Interaction)

SixHumanCentered-AI-GrandChallenges_Garibay-et-al_IntJHum-CptrInteract_2023-01-02
.pdf
Download PDF • 5.70MB

Lysark fra HCAI-presentasjon (i webinarrekken til STS Roundtable):

Slides_HCAI-6GC-Health-Healthcare_Garibay-Winslow_2024-05-16
.pdf
Download PDF • 2.30MB

26 views0 comments

Comentários


bottom of page