top of page
Search

Hva slags autonomi trenger vi egentlig?

Updated: Mar 20

Et webinar i regi av STS Kompetansenettverk.Hva slags autonomi er det egentlig det digitale produktutviklingsteamet trenger? Og hvorfor? Dette er spørsmål som det er viktig å vite svaret på for å kunne designe gode team med de riktige rammebetingelsene.


I digital produktutvikling i dag er det mange forskjellige varianter av rammebetingelser og også slik at forskjellige medlemmer i samme team ser forskjellig på hva slags autonomi de har – og hva de bør ha. Utenfor teamet er det også forskjellige ideer om dette, og styringssystemer som gjør at teamet produserer mindre verdi enn det kunne ha gjort. Derfor er dette fortsatt et viktig tema i digital produktutvikling. I tillegg er det slik at for mange andre yrkesgrupper blir design av arbeidet og leveransen en stadig større del av jobben. Det betyr at hva slags autonomi teamet bør blir viktigere i mange organisasjoner.


Sosioteknisk systemteori er en sentral teori for å snakke om autonomi i team, også ved hjelp av sosioteknisk systemdesignprinsipper. I en doktorgrad ved NTNU har designprinsippene som Cherns’ samlet, Gulowsens autonomikriterier og De Sitters prinsipper for Integral Organizational Renewal (IOR) blitt brukt for å klargjøre hva slags autonomi digitale produktutviklingsteam trenger.


Vi får presentert funn og designkonsepter i denne forelesningen. Foredragsholder er Kristin Wulff. Seminaret arrangeres digitalt via Zoom onsdag 20. mars kl. 18-20.


Lysark:

 

Om Kristin Wulff


Kristin Wulff er leder for organisasjonsutvikling i Kantega og PhD fra NTNU, Fakultet for økonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.


54 views0 comments

Comments


bottom of page