top of page
Search

Sosiotekniske hensyn i smidig

Updated: Mar 19

Et dialogmøte som inviterer til utforsking av sosioteknikken fra smidig ståsted og perspektiv. Geir Amdal og Trond Hjorteland, begge teknologer og konsulenter i styret til STS Kompetansenettverk, har noen tiår med smidigpraksis mellom seg, og leder an i en diskusjon om hva STS har å tilby smidig.Smidigbevegelsen startet i sin tid som et opprør; en lokal (organisasjonsmessig) demokratisering av måten en utviklet software på. Folkene på gulvet tok over mye av kontrollen og etablerte prosesser som var bedre tilpasset et arbeid som for det meste besto av kollektivt design.


I større organisasjoner ble imidlertid resten av organisasjonen og den operasjonelle modellen i liten grad påvirket. Tema som koordinering, målsetting, organisering, og ledelse fikk i den tidlige tiden mindre fokus, men er vesentlig mer sentrale tema for smidig i dag.


For sosialvitenskapen har disse faktorene hele tiden vært viktige tema, og den sosiotekniske tradisjonen har helt siden 50-tallet virket å ha en orientering mot veldig like målsettinger til de vi finner i smidiglitteratur og -miljø.


Kan det være noe å hente her - i faglitteratur, forskningsfunn og forståelse - for et smidig økosystem som søker å gjenoppfinne seg selv? 

Innlederne prøver gjennom dette dialogmøtet ut et nytt møteformat, som de håper både er uformelt og inkluderende, og tilstrekkelig engasjerende til å friste publikum til å delta underveis. De vil veldig gjerne bidra til å bygge bro mellom de to fagfeltene, og se mer aktivitet og involvering i møtepunktet som kan bidra begge sider.


Deltakere kan forvente at Trond og Geir:

  • forteller om sin reise inn i sosioteknikken

  • deler med seg noen andre tema de har snublet over underveis, og som de mener hører hjemme i et sosioteknisk perspektiv

  • har et uerbødig, men entusiastisk forhold til smidig, som uttrykt i organisasjonsutvikling, arbeidsdemokratisering, teamarbeid og -autonomi


Dialogmøtet arrangeres digitalt via Zoom, onsdag 6. desember 2023 kl. 18.


Opptak (YouTube): https://youtu.be/2m42abf4MGc


24 views0 comments

Comments


bottom of page