top of page
Search

Webinar-serie: Sosioteknisk design av produksjonssystemer

Updated: Mar 19


Foredragsholder:

Johan E. Ravn

(SINTEF/Nord Universitet)


2023-03-30_Sosioteknisk-design-av-produksjonssystemer
.pdf
Download PDF • 1.24MB
Photo by Josh Calabrese on Unsplash

Se for deg bakeriet, bilfabrikken, den videregående skolen, militærtroppen eller direktoratet. Det er folk der. De jobber sammen og har mange forskjellige roller. Og de er sammenfiltret med mange ulike former for tekniske hjelpemidler og systemer og dingser. Hvordan skal man studere og forstå slike felt? Samfunnsforskere fokuserer gjerne de sosiale aspektene, uten å legge særlig vekt på dingsene eller de tekniske strukturene. Ingeniører og teknologer fokuserer materielle layout og teknologiske systemer uten å skjele for mye til deres sosiale innvirkning.


Arbeidsprosessene til organisasjoner er utallige og mangfoldige på utallige måter, men de kan alle betraktes, forstås og håndteres som sosiotekniske systemer. I det sosiotekniske perspektivet forstås mennesker og teknologi som gjensidig systemdannende, og denne doble forståelsen er kritisk sentral.


 

A system is an entity which maintains its existence through the mutual interaction of its parts.

Ludwig von Bertalanffy

Because the social and technical elements must work together to accomplish tasks, work systems produce both physical products and social/psychological outcomes. The key issue is to design work so that the two parts yield positive outcomes.

S. Appelbaum

…organisations will continue to be socio-technical puzzles to solve.

T. Claussen m.fl.


 

Sosioteknisk inspirerte forskere og praktikere leser de tekniske og sosiale aspektene ved organisasjonssituasjoner i sammenheng med hverandre. Det sosiotekniske perspektivet, STS, tar utgangspunkt i at mennesker og teknologier befinner seg som fellesskap i arbeidsprosesser.


Dagens organisasjoner trenger kunnskap, metoder og ferdigheter for å skape helhetlige og effektive løsninger for organisering, teknologi og ledelse som gjør dem i stand til å håndtere utfordringer og muligheter stilt overfor nye teknologifronter, økende turbulens i omgivelsene og en ytterst alvorlig bærekraftskrise. En solid sosioteknisk systemforståelse er et godt utgangspunkt. Gjennom et seminar over to deler (webinarer) vil vi ta for oss kjernekonseptene og tilnærmingene til klassisk (fortsatt gyldig!) og mer moderne sosioteknisk systemtenkning om organisasjonsdesign.


  • I det første webinaret vil vi sette søkelys på den opprinnelige Tavistock-teorien og hvordan denne ble videreutviklet i de norske samarbeidsforsøkene, og også vise hvordan mange av disse begrepene og metodene fortsatt er relevante og anvendelige.

  • I det andre webinaret vil vi fokusere på videreutviklinger: Den nederlandske tilnærmingen med vekt på utforming av funksjonelle organisasjonsstrukturer, Calvin Pavas tilnærming med fokus på «office work» med mer ikke-lineære arbeidsprosesser, og nyere nordisk STS, som har vektlagt diskursive prosesser mer enn strukturelle design.


 

Webinar I: Sosioteknisk design av produksjonssystemer: oppdagelsen av autonome team og fremveksten av industrielt demokrati.

  • Tavistock-skolen (London)

  • Samarbeidsforsøkene (Norge)

  • Albert Cherns’ prinsipper for sosioteknisk organisasjonsdesign

“There has arisen in organizational studies a theory and practice that has disestablished the technological imperative from its long reign of unchallenged rule which has created the technocratic bureaucracies that still remain the predominant organizational form in advanced industrial societies.”

E. Trist, 1973

“If we want to implement viable autonomous social systems, the design will not consist of a specification of the final system (although the characteristics of this system which are aimed at will have to be defined and accepted); rather, what has to be specified and implemented are the conditions that make it possible for a system of this type to develop.”

P.G. Herbst, 1974

“Participation—along with other typical OD values such as openness, trust, and the like—under conditions of unequal power tends to increase differences in power in favor of the powerful. Therefore, whether or not participation is empowering depends on the existing distribution of power and whether or not interest and values converge or conflict.”

M. Elden, 1986

 

Webinar II: Kybernetisk robuste organisasjonsstrukturer / Ikke-lineære arbeidsprosesser / Deliberative tilnærminger

  • Den nederlandske skolen: Redegjørelse for prinsipper som “Requisite variety”, “attenuation of disturbances” og “amplifying regulatory potential”

  • Calvin Pava: Redegjørelse for prinsipper som “Reticular organization”, “organizational deliberation” og “discretionary coalitions”

  • Diskursivt orientert organisasjonsdesign og -utvikling: Prinsipper som «demokratisk dialog» (nye begreper muliggjør ny praksis) og «cogenerative learning»


For a system to be stable, the number of states that its control mechanism is capable of attaining (its variety) must be greater than or equal to the number of states in the system being controlled — only variety can absorb variety.

R. Ashby 1956

It’s not the problems and disturbances in the work that cause stress, but the hindrances to solve them.

Ulbo de Sitter 1981

However much the hierarchical scaffolding may still be in the background, it is the unprogram­ma­ble sequences of coalitional formations that must become salient at the higher levels of any organization if it is to succeed in coping with substantial degrees of complexity, interdependence, and uncertainty.

E. Trist 1983

Because a given reality can be seen and interpreted in different ways, with no supreme court to decide which way is the right one, there is a need for a process that can make people, without the force of an unequivocal reality, adjust their concepts in relation to each other to a degree sufficient to make joint action possible.

B. Gustavsen 2017
Illustrasjonsfoto fra Josh CalabreseUnsplash


535 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page