top of page
Search

Webinar: Sosioteknisk medvirkning - den digitale forslagskassa som eksempel

Updated: Sep 13, 2022

Dag: Måndag 19 .september

Tid: Kl.11.00 til 12.30


Join Zoom Meeting


Meeting ID: 968 0312 9770

Passcode: 278068

 


Foredragsholdere: Trond Haga (Aker Stord) og

Johan E. Ravn (SINTEF/Nord Universitet)


Det norske arbeidslivsdemokratiet er, internasjonalt sett, formidabelt. Både gjennom lov­veien, avtaleveien og basert på sedvane har det utviklet seg omfattende ordninger og praksiser. Øverst finner vi for eksempel lovverk, avtaleverk og ansattes styrepresentasjon. Ute på den enkelte arbeidsplassen finner vi plasstillitsvalgte, verneombud, lokale kjøreregler, og ofte ledere med evne til dialog og ansatte med evne til å ta del i å utvikle arbeidsplassen sin.


Én ordning – den fins i virksomheter over hele verden – er den såkalte forslagskassen. Her kan hvemsomhelst levere inn et forbedringsforslag. Noen ganger vanker det premie til forslagsstiller. Forslagskassen er en latterlighet noen steder, men andre steder noe som tas dønn seriøst, og som fungerer som en reell utviklingsmekanisme for virksomheten.


I artikkelen «Deliberative and Material Organizational Becoming» diskuterer vi en videreutvikling av forslagskassen gjennom å digitalisere den i form av en app. Vi viser hvordan denne digitaliseringen åpner for bredere dialog om forbedringsforslaget, og videreutviklinger av det, hele veien fra det lokale miljøet der forslaget ble utviklet, og videre gjennom behandling i suksessive medvirkningsorganer, fra avdelingsutvalg og eventuelt hele veien opp til styrenivået.


I webinaret ønsker vi å presentere forslagsprosessen for den digitale forslagskassen og hvordan designet understøtter og stimulerer til medvirkning ute i organisasjonen. Det å fokusere kun på mikroendringer kan gjøre denne typen digitale verktøy uaktuelle – samtidig er det vanskelig å lage verktøy som inkluderer mer omfattende forbedringer og innovasjo­ner. Stadig raskere organisatoriske endringer og mange grensesnitt mellom interne kunder og leverandører internt i virksomhetene gjør at fleksibilitet i endringsverktøyet viktig. Dette vil vi belyse og diskutere.


Virksomheter inngår ofte i raskt skiftende organisatoriske strukturer – konsern blir slått sammen og de blir restrukturert. Det betyr ofte at lokale forbedringskonstruksjoner blir utfordret av større, standardiserte system som kanskje ikke har den samme funksjonaliteten som de tidligere lokale systemene. Det blir rett og slett en kollisjon mellom ulike måter å tenke forbedring og medvirkning. Hvordan denne kollisjonen kan håndteres effektivt ønsker vi også å tematisere.


141 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page